O nama

plaketaKociper Company

PLAKETA GRADA VARAŽDINA

za dugogodišnji doprinos razvoja

obrtništva u Varaždinu i uspješnog

poslovanja obiteljskog obrta.

 

Povijest

Kronologija obrta u proteklih 45godina :

 • davne 1968 osnivač i vlasnik obrta Mato Kociper, dipl.ing. započeo raditi s još dva naučnika i to na "biciklima"
 • 1974-1984.g. radi s "povećanim kapacitetom" odnosno upošljava se više naučnika i djelatnika od kojih neki rade još i danas
 • svaka promjena praćena je i obnavljanjem voznog parka, novih tehnologija, alata i uređaja za obavljanje djelatnosti
 • u početku se izvode svi radovi od bojanja i čišćenja žljebova, odštopavanja kanalizacije, vodovod, grijanje, zabijanja cijevi za dvorišne pumpe, bravarija dok se obrt nije profilirao za današnje radove, nametnuo tržištu i počeo surađivati s drugim obrtnicima i većim poduzećima
 • zapošljavanjem stotinjak radnika izvode se radovi na tržištu Hrvatske u obnovi za Ministarstvo, na plinofikaciji varaždinske županije cca 250km i još mnogim većim i manjim investicijama te u Njemačkoj preko Ingre na izgradnji stambeno-poslovnih objekata i škola
 • spajanjem s "Montaža" dobiveno je veliko iskustvo u radu, materijalima te stručnosti i znanju za sljedeće generacije kao i sve  djelatnike obrt
 • … iza nas je 45 godina iskustva, a pred nama još mnogo godina izazova

Djelatnost
Registrirana djelatnost obrta je:

 • uvođenje vode, vodne instalacije i sanitarne opreme u zgrade i druge građevinske objekte
 • postavljanje plinskih instalacija-nemjereni i mjereni dio, u zgrade i ostale građevinske objekte
 • postavljanje instalacijske opreme i vodova za grijanje, ventilaciju, hlađenje i klimatizaciju zraka
 • postavljanje instalacija - sustava za vlaženje zraka
 • inženjering, projekti iz područja niskogradnje i hidrogradnje
 • opći mehanički radovi 

Organizacija
Organiziranost obrta prilagođena je djelatnosti i u skladu s time organizirani su sektori i to:

 • tehnički sektor koji obuhvaća pripremu, izvođenje radova, montažu i servisiranje
 • komercijalni sektor koji obuhvaća istraživanje tržišta, prodaju, nabavu i trgovinu
 • gospodarsko-računski sektor koji obuhvaća poslovno planiranje i knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje

Budućnost

Vršimo stalno usavršavanje kadrova i to redovitim školovanjem, educiranjem te upoznavanjem s novim materijalima i alatima u izgradnji instalacija dovoda, odvoda, grijanja, klimatizacije i plinofikacije.

Svake godine vršimo atestiranje varioca ( REL, plinsko) kako bi kvalitetno konkurirali na izvođenju plinskih instalacija kao i izradi većih sistema parovoda - KOKA te mljekarske industrije - VINDIJA.Kompletno obnovljen vozni park kupnjom novih teretnih automobila marke renault,  kako bi se zadovoljili prohtjevi tržišta te na svako radilište stiglo sigurno i s kompletnom spremom za izvođenje traženih radova

Najnovija prekretnica u ponudi obrtničkog društva je uvođenje građevinske operative za izvođenje zidarskih, soboslikarskih, knauferskih, keramičarskih i drugih građ.-obrtničkih radova.

Sljedeći korak u modernizaciji društva je uvođenje Certifikata organizacije i zaštite okoliša koji će se provesti u sljedećih 2-3 godine.

Kadrovi

Kadrovska opremljenost

Društvo zapošljava prosječno 15 zaposlenih u stalnom radnom odnosu i do 5 sezonskih radnika. Povremeni zaposlenici angažiraju se za period od 3 do 6 mjeseci u godini.


Kvalifikacijska struktura zaposlenih je sljedeća:

 

2014.g.

2015.g.

2016.g.

VSS

2

2

2

VŠS

1

1

1

SSS

3

3

2

VKV

1

1

2

KV

6

4

3

PKV

4

3

2

NKV i NSS

0

0

0

UKUPNO

17

14

12

 

Kadrovska struktura zaposlenih već je nekoliko godina unatrag potpuno prilagođena djelatnosti Društva.
To se posebno odnosi na strukturu srednjeg kadra u čijem su sastavu strojarski, građevinski i ekonomski tehničari koji su tehnološki i organizacijski osnov te u izvršnom dijelu Društvo ima visoku strukturu zaposlenih KV radnika koji su garancija kvalitetnog izvšavanja proizvodno-uslužne djelatnosti.

Konkretna rješenja na upit

Tel/Fax: 042 232 293 ; Mob: 098 268 737; 098 268 773 ; Zagorska 5 ; 42 000 Varaždin e-mail:  matija@kociper.hr