Plinske instalacije

Izvodimo plinske priključke-nemjereni dio i plinske instalacije-mjereni dio s montažom kompletne plinske opreme s mjerno redukcijskim stanicama, pojedinačno i u sklopu manjih i većih sistema grijanja kao i kotlovnica.

    Za izvođenje plinskih instalacija imamo ovlaštenje distributera plina na području Varaždinske i Međimurske županije.

    Plinske instalacije uvodimo u sve objekte (kuće, zgrade, hale) ; isključivo nakon pismenog naloga i odobrenja na projektnu dokumentaciju od strane Distributera.

    Kod izvođenja plinskih instalacija koristimo čelićne cijevi i armaturu s popratnim atestnim papirima koje propisuje Distributer.

    Instalacije plina-nemjereni i mjereni dio-izvode isključivo atestirani varioci.

    Atestiranje varioca vršimo kod ovlaštene ustanove Zavod za Kontrolu Kvalitete ZKK, procesom 311 (plinski) i 111REL. 

    Nakon provjere izdaje atest-potvrdu (schweisser-prufungbescheinigung) prema ispitnoj normi EN-287-1.

Konkretna rješenja na upit

Tel/Fax: 042 232 293 ; Mob: 098 268 737; 098 268 773 ; Zagorska 5 ; 42 000 Varaždin e-mail:  matija@kociper.hr