Referentna lista

POLIKLINIKA Sv. Nikola, Varaždin

 

    
Izvedeni radovi kompletnog razvoda dovoda i odvodnje, hidrantske mreže, instalacije grijanja/hlađenja, instalacije plina-mjereni dio, opremanje sanitarnih čvorova te klimatizacija i ventilacija prostora

 

Sportsko rekreacioni centar Jalžabet

 
Izvedeni radovi vanjskog vodovoda i odvodnje, oborinska voda, separator, protupožarstvo, sanitarije

 

Zgrada Preloška 1abc, Varaždin

       
Izvedeni radovi rekonstrukcije grijanja u 84 stana. Ugrađeni novi kombinirani bojleri VIESSMANN Vitodens 100, rekonstrukcija plina-mjereni dio, rekonstrukcija instalacija grijanja i grijačih tijela

 

B Hyper Lumini Varaždin

    
Izvedeni radovi kompletnog razvoda dovoda i odvodnje, hidrantske mreže i instalacije plina-mjereni dio te kompletno opremanje sanitarnih čvorova i spajanjem kuhinjske opreme

 

Zgrada Ludbreška 1abc, Varaždin

       
Izvedeni radovi rekonstrukcije grijanja u 84 stana. Ugrađeni novi kombinirani bojleri VIESSMANN Vitodens 100, rekonstrukcija plina-mjereni dio, rekonstrukcija instalacija grijanja i grijačih tijela

 

Zgrada Vukovarska 1a, Varaždin

    
Izvedeni radovi rekonstrukcije grijanja u 66 stana. Ugrađeni novi kombinirani bojleri VIESSMANN Vitopend100, rekonstrukcija plina-mjereni dio, rekonstrukcija instalacija grijanja i grijačih tijela

 

MBO Varaždin

    

Investitora T7 Vis doo izvedeni radovi na izgradnji objekta za obradu otpada.

Izvedeni radovi temeljne odvodnje tehnološke, oborinske vode i vode s asfaltnih površina sa spojem na separator Tehnix. Ugrađeni kanali za linijsku odvodnju tipa Aco Drain.Također izvedena mokra vanjska i unutarnja hidrantska mreža s opremom te pumpne stanice Wilo za prepumpavanje vode na višu razinu i održavanje tlaka vode za bio-filter

 

Repro centar Kaštelanec

             

Za potrebe Investitora Stočar doo izvedeni radovi strojarskih i hidroinstalacija na izgradnji 3 nova objekta farme u Kaštelancu i to za djedovske krmače, uzgoj rasplodnog materijala i za tov svinja.

Izvodili su se temeljni odvodni razvodi laguna gnojovki, razvod vodovoda za napajanje svinja i doziranje medikamenata, uređenje pratečih poslovnih prostorija te izrada UNP plinske instalacije, kotlovnice s kondenzacijskim uređajem Vitodens 200 - 105Kw i razvodom instalacije grijanja sa montažom radijatorskog grijanja, stropnog grijanja delta cijevima i podnog grijanja PE grijačim rešetkastim pločama.

 

Vindija Varaždin / Novi Domil

 
Izgradnja novih i održavanje postojećih mljekarskih sustava izvedenih iz nehrđajućeg čelika

 

Zgrada Vukovarska 1b, Varaždin

        
Izvedeni radovi rekonstrukcije grijanja u 66 stana. Ugrađeni novi kombinirani bojleri VIESSMANN Vitopend100, rekonstrukcija plina-mjereni dio, rekonstrukcija instalacija grijanja i grijačih tijela

Konkretna rješenja na upit

Tel/Fax: 042 232 293 ; Mob: 098 268 737; 098 268 773 ; Zagorska 5 ; 42 000 Varaždin e-mail:  matija@kociper.hr